Ключът към успешния бизнес

 English version


Иновационни Смарт Системи
Телефон: (+359 52) 321756
Email: office@iss-bg.com
Продажби: sales@iss-bg.com
 
Фирмен профил Фирмена дейност Продукти Аутсорсинг Сваляне Поддръжка Контакти  

Фирмена дейност
Аутсорсинг услуги
Enterprise клиент-сървър приложения
Сигурност и смарт карти
PDA и софтуер за мобилни устройства
Използвани технологии

 


Иновационни Смарт Системи ООД е екип от квалифицирани професионалисти, специализиран да доставя пълен набор от софтуерни услуги - анализ, дизайн, разработка и поддръжка. Ние сме фокусирани върху разбирането и удовлетворяването на нуждите на нашите партньори и клиенти. Нашият екип трансформира последните технологии в решения, приспособени за специфичните нужди за бизнеса на нашите клиенти. Офисът на ISS се намира във Варна. Фирмата има опит в работата с хора от разстояние, използвайки Virtual Private Network и Internet.

Фокусирани сме върху:

 • Аутсорсинг услуги

ISS ООД предлага широк набор от софтуерни и бизнес услуги. Една голяма част от тях е разработването на софтуер по поръчка. Ние помагаме на нашите партньори и клиенти да намалят разходите и увеличат ефикасността на техния бизнес. Нашите решения просто работят.

 • Enterprise Internet/Intranet клиент-сървър приложения

Нашият опит варира от големи Internet/Intranet клиент-сървър приложения, до мобилни приложения за крайния home потребител. ИСС извършва всички фази на софтуерната разработка - от анализът на потребителските нужди, през дизайна на проекта, мениджмънта на проекта, софтуерната разработка, тестването и оценката на качеството до различните нива на последващата поддръжка на клиентите.

 • Сигурност и смарт карти

За да се защитят личните данни като медицински показания, лични идентификационни данни или достъпът до фирмени тайни, са необходими изключителни мерки за сигурност. Понастоящем хората са все повече загрижени за сигурността, за начина, по който информацията се запазва, трансформира, или интерпретира. ИСС ООД довежда до вас последните технологии, свързани със сигурността, управлението на смарт карти, управление на публични и частни ключове и интерфейси за смарт карти. Ние притежаваме необходимия опит в различни области на приложение на смарт картите - от смарт карти, предназначени за точно определена цел, до големи схеми, използващи смарт карти, предназначени за множество приложения.

 • PDA и софтуер за мобилни устройства

В днешният свят значимостта на цифровите персонални помощници непрекъснато се увеличава, особено за бизнесмени с липса на време. Екипът на ИСС, който разработва мобилни софтуерни приложения притежава умения в различни области. Те включват приложения, предназначени за управление на личната информация, речници, портиране на приложения за персонални компютри към такива за мобилни телефони и цифрови помощници.

 • Използвани технологии
  • Платформи и приложения: Java Standard and Enterprise Editions, Microsoft .NET, JBoss Application Server, Tomcat Web Server, MS Internet Information Server, MS Share Point Server, MS Dynamics NAV
  • Езици за разработка: Java; C#; C/AL; Java Script; C/C++; SQL
  • Интернет приложения: HTML; CSS; XML; XSLT; JSP; Struts; ASP.NET; AJAX; Java Script;
  • Бази данни: MS SQL Server, Navision, Oracle, PostgreSQL, MySQL
  • Операционни системи: Windows, Linux, Unix

Екипът на Иновационни Смарт Системи

ISS ООД се състои от екип от висококвалифицирани софтуерни разработчици. Ние работим с клиенти от САЩ, Германия, Норвегия, Китай и други държави. Едно от най-значимите умения на ИСС е да изгражда дългосрочни взаимоотношения със своите партньори и клиенти.

 •  

   
 Copyright © 2004-2010 Иновационни Смарт Системи ООД. Всички права запазени.     Web Design: Yaroslav Stanev