Ключът към успешния бизнес

 English version


Иновационни Смарт Системи
Телефон: (+359 52) 321756
Email: office@iss-bg.com
Продажби: sales@iss-bg.com
 
Фирмен профил Фирмена дейност Продукти Аутсорсинг Сваляне Поддръжка Контакти  
 Примерни външни проекти:
Аутсорсинг проект за компания от САЩ в областта на репликацията на данни в реално време, load balancing и модификации на SQL заявки в реално време
Аутсорсинг за компания от САЩ в областта на фармацевтичната индустрия
Аутсорсинг за компания от Германия, предназначена за инженери по отоплителни инсталации.
Аутсорсинг проект за компания от САЩ в областта на медицинската терапия  

 Примерни външни проекти:
 

    Аутсорсинг за компания от САЩ в областта на репликацията на бази данни, load balancing и модифициране на SQL заявки в реално време.

Ключови компоненти:

- Управление на трафик на данни към бази данни
- Синхронизация на данни в реално време
- Модификация на SQL заявки в реално време
- Недопускане на срив в системата
- Автоматична ресинхронизация
- Интелигентно управление на трафика на данни

Използвана платформа:
- RedHat Linux Enterprise Server 4.0

Език за програмиране:
- C++Аутсорс проект за компания от САЩ в областта на фармацевтичната индустрия. Целта на проекта бе да се автоматизира потока от документи между различни фармацевтични компании.

Използвана технология:
-J2EE (JBoss application server)
-Struts
-Hibernate

Използвана платформа:
- Solaris 10
- Slackware 10.1

Език за програмиране:
- Java
Коопериране и аутсорсинг за компания от Германия, работеща в областта на предоставянето на решения за инженери на отоплителни инсталации. Системата е написана изцяло на Java и притежава изключителен графичен интерфейс, опростено въвеждане на данни и тяхната обработка според германските закони за тази категория лица.
 


Аутсорсинг за компания от САЩ в областта на медицинската терапия. Проекта е реализиран на езикът за програмиране C за  RealTime Linux и използва Open GL и Bezier cubic spline patches за да представи анимация на движения на екран. 
 Copyright © 2004-2010 Иновационни Смарт Системи ООД. Всички права запазени.     Web Design: Yaroslav Stanev