Ключът към успешния бизнес

 English version


Иновационни Смарт Системи
Телефон: (+359 52) 321756
Email: office@iss-bg.com
Продажби: sales@iss-bg.com
 
Фирмен профил Фирмена дейност Продукти Аутсорсинг Сваляне Поддръжка Контакти  

Open Platform Tool
Кратко описание
Възможности
Обратна връзка
 


Open Platform Tool за контактни смарт карти - Спрян

 КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Open Platform Tool е създаден за Visa Open Platform/Global Platform v.2.0.1 смарт карти, такива като IBM JCOP карти, Schlumberger Cyberflex Access family, Gemplus XPresso карти и др. Притежава възможности за качване и инсталиране на cardlets, изтриване на инстанции и зареждане на файлове, избор на инстанция и аутентикация към security domain. Поддържа всичките три нова на сигурност - без, MAC и MAC+ENC.

ВЪЗМОЖНОСТИ:

  • ISS Open Platform Tool улеснява работата с Visa Open Platform/Global Platform v.2.0.1 смарт карти, такива като IBM JCOP карти, Schlumberger Cyberflex Access family, Gemplus XPresso карти и др.
  • OP Tool позволява откриването на четци, налични към компютъра и избор на четец, който да се използва.
  • OP Tool позволява да укажете типа на смарт картата, с която ще работите. Типа на картата съдържа всички необходими настройки за сигурност за вида смарт карта.
  • След установяване на свръзка към смарт картата, , OP Tool показва всички заредени файлове и инстанции на аплети заедно с техния статус, привилегии и описание, където са налични.
  • OP Tool позволява инсталиране на нови картови аплети, зареждане на файлове и security домейни, създаване на инстанции на аплети, изтриване на аплети, security домейни и зареждане на файлове.
  • OP Tool позволява избор на инстанция на аплет security домейни и изпращане на APDU команди на избрания аплет или security домейн.

 

 
 Copyright © 2004-2010 Иновационни Смарт Системи ООД. Всички права запазени.     Web Design: Yaroslav Stanev